Firma

Cell Line Research jest pierwszą na polskim rynku outsourcingową firmą biotechnologiczną, która oferuje alternatywne metody badawcze dla substancji chemicznych stosowanych do produkcji wyrobów codziennego użytku.

Cell Line Research powstała w 2010 roku we Wrocławiu w celu wsparcia rozwoju innowacyjnych produktów w świetle nowego, obowiązującego prawa unijnego (Dyrektywa 2003/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), które zabrania prowadzenia badań substancji chemicznych na zwierzętach.

Cell Line Research kieruje swoją ofertę do przedsiębiorstw z branż:

 • kosmetycznej,
 • chemicznej,
 • biotechnologicznej,
 • farmaceutycznej.

Usługi badawcze umożliwiają naszym Klientom:

 • działanie zgodne z obowiązującym prawodawstwem Unii Europejskiej,
 • racjonalizację procesu badawczego nowych substancji chemicznych, tj. wykluczenie na etapie badań wstępnych substancji chemicznych o charakterze szkodliwym dla człowieka,
 • obniżenie kosztów badawczych,
 • uwiarygodnienie surowców chemicznych dla produktów wprowadzanych na rynek,
 • wprowadzenie na rynek produktów innowacyjnych.

Metody Alternatywne
Metody alternatywne mają na celu zastąpienie doświadczeń naukowych wykonywanych na zwierzętach eksperymentami przeprowadzanymi in vitro.

Idea metod alternatywnych została zawarta w trzech następujących zasadach 3R:

 • Replacement – zastąpienie zwierząt przez modele badawcze, które „nie odczuwają cierpień”,
 • Reduction – zmniejszenie liczby zwierząt, na których trzeba przeprowadzić badania,
 • Refinement – doskonalenie metod badawczych w kierunku zmniejszenia cierpień zwierząt.

Zasady 3R stanęły u podstaw dyrektyw unijnych; Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 86/609 oraz Dyrektywy 2003/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, które określiły czas wprowadzenia zakazu stosowania zwierząt przez przemysł kosmetyczny:

 • Od marca 2004 roku obowiązuje zakaz testowania na zwierzętach gotowych produktów kosmetycznych.
 • Dnia 11 marca 2009 roku uprawomocnił się zakaz wykonywania testów na zwierzętach składników kosmetycznych z wyjątkiem kilku testów badających długotrwałą toksyczność kosmetyków.
 • Od marca 2013 roku ma obowiązywać całkowity zakaz wykonywania testów na zwierzętach substancji chemicznych.